Close

Protivpožarna zaštita

Od 2020. godine pružamo usluge konsultacija referenta zaštite od požara.

Opis posla:

 

 • 1. Upoznavanje zaposlenih sa opasnostima i merama zaštite od požara,
 • 2. Obučavanje zaposlenih u cilju sticanja neophodnjih teoretskih i praktičnih znanja iz oblasti zaštite od požara,
 • 3. Upoznavanje zaposlenih sa dužnostima, pravima i odgovornostima u oblasti zaštite od požara, opasnostima od požara u radnom okruženju i preventivnim merama za njihovo otklanjanje,
 • 4. Upoznavanje zaposlenih sa postupkom evakuacije, postupkom u slučaju požara i upotrebom opreme za gašenje početnih požara i ostale opreme,
 • 5. Izrađivanje izveštaja o sprovedenim obukama, kao i sprovođenju mera protivpožarne zaštite,
 • 6. Praćenje brojnog stanja  PP opreme, kao i rasporeda postavljene PP opreme, prema planu i rasporedu,
 • 7. Staranje o blagovremenom servisu mobilne PP opreme, kao i sistemu dojave požara na svim lokacijama,
 • 8. Staranje o ispravnosti i vršenje kontole panik rasvete, kao i sačinjavanje izveštaja o istom,
 • 9. Predlaganje mera i aktivnosti rukovodiocu službe u cilju blagovremenog otklanjanja uočenih nedostataka,
 • 10. Davanje predloga za unapređenje zaštite od požara,
 • 11. Praćenje stanja zaštite od požara u cilju bolje organizacije,
 • 12. Praćenje propisa iz oblasti protivpožarne zaštite,
 • 13. Druge poslove po nalogu Rukovodioca službe zaštite od požara.

Obilasci i stručno tehnički pregledi objekata korisnika usluga vrše se onoliko često koliko to zahteva Naručilac usluge.