Close

Centar za gerontodomaćice

Ne brinite, mi ćemo!

Gerontodomaćica u Srbiji

U Srbiji živi preko sedam miliona stanovnika. Kao i u drugim zemljama prisutan je trend povećanja stanovništva visoke starosti. U Srbiji, više od 300 000 stanovnika ima preko 80 godina. Od njih, svakoj drugoj osobi je potreba pomoć. Predviđa se da će se do 2050. godine ovaj broj uvećati više od 5 puta.

Sa druge strane, više od 500 000 ljudi je bez posla. Preko 200 000 nezaposlenih su žene sa nižim ili srednjim obrazovanjem.

Agencija NANA se bavi ovim pitanjima. Agencija NANA kroz svoje poslovanje pokriva ove dve ugrožene kategorije društva. Sa jedne strane, omogućavamo starijim licima bolji kvalitet života, a sa druge strane, angažujemo i obučavamo teško zapošljive žene srednje životne dobi.

Opis posla gerontodomaćice

Gerontodomaćice su osobe koje su obukom stekle veštine pružanja podrške starijim ljudima da nastave samostalan život, bez obzira na teret godina i hroničnih bolesti koje ih pritiskaju.

Posao gerontodomaćice se sastoji od sledećeg:

 

  • Redovno održavanje higijene domaćinstva (pranje sudova, usisivanje i raspremanje sudova)
  • Priprema lakih obroka (vodi računa o hrani u kući i pravi plan za buduće obroke)
  • Pomoć pri održavanju lične higijene – kupanje, oblačenje, šišanje
  • Nameštanje kreveta i menjanje posteljine
  • Pranje veša i peglanje
  • Kontroliše uzimanje terapije i pomaže pri nabavci lekova
  • Pomoć pri šetnji i blagim vežbama
  • Pomoć pri obavljanju socijalnih dešavanja
  • Izbacivanje đubreta
  • Obaveštava porodicu o stanju starijeg člana

Svi aspekti potreba korisnika se uzimaju u obzir za sastavljanje personalizovanog plana rada.

Koordinaciju rada gerontodomaćica vrše koordinatori Nane, uz redovne konsultacije sa korisnicima ili srodnicima, čime se preispituje nivo podrške koji je potreban, kao i kvalitet pruženih usluga.

Prijava za posao gerontodomaćice