Close

Od čega zavisi cena usluge gerontodomaćice?

Cena usluga gerontodomaćice zavisi od vrste nege koja potrebna.

POMOĆ U KUĆI

 • – Dnevne usluge (od 7.00 do 19.00) i Noćne (od 19.00 do 07.00),
 • – Rezidencijalne (24/7),
 • – Trajne i privremene,
 • – Intervencije,
 • – Radnim danima, vikendom.

NEGA (do medicinskih usluga)

 • – Dnevne usluge (od 7.00 do 19.00),
 • – Noćne (od 19.00 do 07.00),
 • – Rezidencijalne (24/7),
 • – Trajne i privremene,
 • – Intervencije,
 • – Radnim danima, vikendom.

BUDŽET KOJI STE SPREMNI DA ODVOJITE NA MESEČNOM NIVOU

 • – Do 10.000,00 RSD,
 • – Do 20.000,00 RSD,
 • – Preko 20.000,00 RSD.