Close

O nama

Agencija NANA S.V. je prva licencirana privatna organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga pomoći u kući starijim osobama u Srbiji. Od svog osnivanja, 2008. godine, naš tim, sastavljen od stručnih radnika, koordinatora, psihologa i sertifikovanih gerontodomaćica, zalaže se da stariji dostojanstveno žive u poznatom okruženju svoga doma, što je duže moguće.

Naša misija

Misija Agencije NANA je da utiče na promenu načina na koji starimo, podržavajući nezavisnost, dostojanstvo i zdrave navike u svakodnevnim aktivnostima starijih.

Usluga pomoći u kući je nedovoljno razvijena u Srbiji, te značajan broj starijih dugo čeka na ove usluge. NANA nastoji da ublaži pritisak na institucije socijalne i zdravstvene zaštite. Širenjem mreže pomoći u kući, NANA pomaže boljoj pokrivenosti potreba starije populacije. Kako bismo omogućili adekvatnu pomoć što većem broju naših najstarijih sugrađana, razvili smo sistem saradnje sa lokalnim zajednicama, koje na ovaj način obezbeđuju besplatne usluge pomoći u kući.

Za postizanje naših ciljeva, 2014. godine akreditovli smo program obuke. Posvećeni smo stalnom obučavanju naših saradnika kako bismo održali visok standard u pružanju podrške starijoj populaciji.

Od 2020. godine, u sklop naših usluga dodali smo i protivpožarnu zaštitu sa licenciranim referentom za vršenje ove usluge.

Od osnivanja Agencije, više od 1 500 pripadnike starije populacije je dobilo podršku NANE. Danas pružamo usluge u preko 400 staračkih domaćinstava.

Naši uspesi

O uspehu Agencije Nana svedoče i brojne nagrade.

 

– 2012 godine, NANA je nagrađena od strane Opportunity Banke: „za najbolji model ženskog preduzetništva – za uspešno, inovativno i društveno odgovorno vođenje biznisa“.


– 2013 godine, NANA je dobila nagradu: „Cvet uspeha za najbolji model zapošljavanja“ od strane Udruženja poslovnih žena.


Na predlog EBRD, NANA se takođe priključila i novom programu mentoringa u organizaciji „Fondacije ŠeriBler“.

Po rešenju broj 022-02-00148/2019-19 od 04.03.2020 ispunjeni su uslovi za produženje licence (licenca broj 566).