Close

Online obuka

Telefon za informacije o online obuci:

+381 60/4424-365

Značaj obuke za pružanje usluga pomoći u kući

Pružanje usluga PUK treba da odgovori na veliki spektar zahteva i izazova. Stoga je neophodno da postoji sertifikat, koji je dokaz da angažovana gerontodomaćica/negovateljica ima znanja o standardima u socijalnoj zaštiti, kao i osnovna znanja o pružanju prve pomoći i nezi korisnika usluge. Od presudnog je značaja da se pohađa obuka koja će razviti potrebne veštine i samopouzdanje jer mnogi rade sami, a često moraju donositi odluke u neočekivanim okolnostima, što je korisno za zadržavanje kvaliteta života starije populacije i njihovog dostojanstvenog starenja. Osim obučenih direktnih pružaoca pomoći u kući, licencirana organizacija za pružanje usluga pomoću u kući preko koordinatora, koji mora biti u stanju da upravlja promenama i da da odgovore na izazovne situacije, pruža podršku gerontodomaćicama/ negovateljicama u savladavanju svih zahteva korisnika. Pored opšte obuke, angažovani u organizacijama koje pružaju usluge pomoći u kući moraju biti upoznati sa politikom i procedurama pojedinačne organizacije, kao i sa etičkim kodeksom struke.

Žaklina Maksimović

Koja obuka je potrebna?

Član 76. “Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite” kaže da “Aktivnosti u okviru usluge pomoć u kući realizuje negovateljica- domaćica, sa završenom obukom po akreditovanom programu za pružanje usluge pomoć u kući”. Da li je program zadovoljio standard za akreditaciju odlučuje akreditaciono telo resornog ministarstva. Polaznicima koji su uspešno završili obuku po akreditovanom programu obuke izdaje se potvrda (sertifikat) od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.
Agencija NANA S.V. ima svoj, akreditovani program obuke. Kroz naš program obuke je do sada prošlo na stotine angažovanih gerontodomaćica, kako u Beogradu, tako i širom naše zemlje.

Ko treba da ima položenu obuku?

 • – Zaposleni u sektoru socijalne zaštite;
 • – Angažovani u privatnim agencijama koje pružaju pomoć u kući;
 • – Neformalni negovatelji.

Značaj obuke za pružanje usluga pomoći u kući

– garancija da će podrška biti pružena na najvišem nivou;
– pružalac usluge je siguran da njegov tim pruža sigurnu i kvalitetnu uslugu (smanjenje verovatnoće povreda, kako za korisnike tako i za samo osoblje, rad u okviru standarda usluga, poštovnje etike struke, veća motivacija zaposlenih);
– obučeno osoblje pruža bolju socijalnu, emocionalnu i mentalnu stimulaciju korisnicima za pobošaljnje kvaliteta života I sprečavanje socijalne izolacije
– obučeno osoblje održava raspoloženja korisnika pozitivnim, ublažavanjem simptoma depresije i nivoa stresa
– obučeno osoblje stiče nove tehnike i saznanja za poboljšanje zdravlja I bezbednosti korisnika u njihovima domovima (prevencija pada, mobilizacija iz kreveta, lična higijena, kontrola uzimanja terapije, promovisanje dostojanstva, pravilnija ishrana, procedure u pogledu hitnih stanja, procedure u pogledu zlostavljanja,…)
– greške u radu su smanjene na najniži nivo;
– obučeno osoblje se bolje snađe u nepredviđenim situacijama, kako u pogledu zdravlja korisnika, tako I u kućnim poslovima.

Vrste potvrda koje možete dobiti putem naše obuke?

 • Potvrda Agencije NANA – odslušan samo teorijski deo online obuke.

  Plaćanje: online ili putem uplatnice – 15.000 RSD

 • – Sertifikat izdat od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu – teorijski deo u prostorijama Agencija NANA, praktični deo sa već angažovanim domaćicama Agencije NANA S.V. i test znanja (u zakazanim terminima)

 

Nakon odslušane obuke ulazite u bazu gerontodomaćica Agencije NANA za moguće zaposlenje na teritoriji grada Beograda. 


Prema našoj akreditaciji, obuka se sastoji od pet dana teorije i četiri dana prakse, na terenu sa već obučenim i angažovanim gerontodomaćicama Agencije NANA S.V.


Promene u pogledu načina života i inovacije u tehničko-tehnološkom sektoru su doprinele da ova edukacija bude lako dostupna svim zainteresovanima. 

Članovi korisnika sajta Agencije Nana dobijaju posebne pogodnosti korišćenja naših usluga i to:

 

 • 1. Korisne savete za postupanje sa starijim osobama,
 • 2. Praktična uputstva za postupanje sa starijim osobama sa objašnjenjima i komentarima stručnjaka,
 • 3. Slanje zahteva stručnjaku (psihologu, lekaru i sl.) na koje će naši stručnjaci odgovoriti na konkretne nedoumica koje imate vezane za pravilan rad i postupanje sa starijm osobama koji imaju određene tegobe,
 • 4. Mogućnost izbora gerontodimaćice iz naše baze sertifikovanih gerontodomaćica.