Close

Kako napraviti plan?

Pomoć i nega u kući ima za cilj da podrži zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba korisnika u sopstvenim domovima, kako bi se unapredio i održao kvalitet života i sprečio smeštaj u institucije. Pomoć i nega u kući pruža se u slučajevima kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama odraslih i starijih lica koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom/bolešću nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

 

Imajući u vidu karakteristike korisnika ove usluge (starije životno doba, bolest, različite fizičke i psihičke probleme, invaliditet), jasno je da oni imaju veoma izražene potrebe za rutinskim, a često i specijalizovanim zdravstvenim uslugama, te je iz tog razloga neophodna intenzivna saradnja sa pružaocima zdravstvenih usluga.

Pomoć u kući

Većina pozitivnih odgovora na sledeća pitanja ukazuje na potrebu za angažovanje gerontodomaćice.

  • Usisavanje, brisanje podova, brisanje prašine
  DANE

  • Nameštanje kreveta, promena posteljine
  DANE

  • Priprema obroka
  DANE

  • Nabavka namirnica
  DANE

  • Pomoć pri održavanju lične higijene
  DANE

  • Kontrola uzimanja lekova
  DANE

  • Pomoć pri kretanju
  DANE

  Nega u kući

   • Pomoć pri održavanju lične higijene
   DANE

   • Pomoć pri odlaženju do toaleta
   DANE

   • Pomoć pri hranjenju
   DANE

   • Pomoć pri oblačenju
   DANE