Close

Centar za gerontodomaćice

Centar za gerontodomaćice

U Srbiji živi preko sedam miliona stanovnika. Kao i u drugim zemljama prisutan je trend povećanja stanovništva visoke starosti. U Srbiji, više od 300 000 stanovnika ima preko 80 godina. Od njih, svakoj drugoj osobi je potreba pomoć. Predviđa se da će se do 2050. godine ovaj broj uvećati više od 5 puta.

Sa druge strane, više od 500 000 ljudi je bez posla. Preko 200 000 nezaposlenih su žene sa nižim ili srednjim obrazovanjem.

Agencija NANA se bavi ovim pitanjima. Agencija pokriva dve ugrožene kategorije društva. Sa jedne strane, omogućavamo starijim licima bolji kvalitet života, a sa druge strane, angažujemo i obučavamo teško zapošljive žene srednje životne dobi.