Close

Akreditovani program obuke za gerontodomaćice

Akreditovani program obuke za gerontodomaćice

NANA se aktivno bavi poboljšanjem kvaliteta usluga socijalne zaštite. Od 2014, NANA je akreditovala program obuke za gerontodomaćice. S obzirom na stanje na tržištu rada, u Srbiji je povećano interesovanje za ovim pozivom.

Naš program obuke omogućava pružanje stručnih i kvalitetnih usluga korisnicima. Polaznici se upoznaju sa osnovama gerontologije, gerijatrije, psihologije, sociologije starenja i socio-kulturne antropologije. Objašnjava se posao gerontodomaćice, kao i planiranje, organizovanje rada i emocionalni izazovi posla. Tokom obuke, posebno se obraća pažnja na veštine komunikacije i nenasilno rešavanje konflikata sa starijima. Na kraju obuke, polaznici znanje stečeno tokom predavanja primenjuju u praktičnom radu u domovima korisnika.

NANA je do sada obučila preko 150 polaznika kako za svoje potrebe, tako i za potrebe raznih institucija socijalne zaštite.

Prijavite se za program obuke

PRIJAVITE SE

Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas.