Close

Pomoć u kući – potrebna dokumentacija

Kada pričamo o uslugama pomoći u kući, uvek se nekako zaobilazi pitanje potrebne dokumentacije i šta je sve potrebno starijem licu kako bi moglo da dobije pomoć gerontodomaćice. Odmah na početku moramo da napomenemo da od institucije ili Agencije zavisi konačan i tačan spisak dokumentacije koju je potrebno da predate, popunite i podatke koje je potrebno da podelite, ali u nastavku ovog teksta daćemo vam par smernica na šta da obratite pažnju i kako najbolje da se pripremite.

Komunicirajte sa koordinatorom

Pre nego što uđete u koštac sa birokratijom ostvarite inicijalnu komunikaciju sa koordinatorom ili drugim službenikom iz institucije ili Agencije koja treba da pruži pomoć starijem licu. Može postojati razlika u neophodnim dokumenteima i dokumentima koje možete naknadno nabaviti, te kako ne biste gubili vreme i novac najbolje je da se na samom početku konsultujete sa ljudima iz same službe.

Šta je neophodno?

Postoje određeni dokumenti koje je neophodno poneti sa sobom pri prijavi i neki dokumeti koje treba da očekujete od druge strane koji ne treba da vam budu strani i čudni. Prvo što je neophodno je da pripremite važeću ličnu kartu, svoju – ako ste potpisnik ugovora i ako je u pitanju direktno ugovaranje usluga. Ukoliko procenu radi CSR, potencijalni korisnik je u obavezi da dâ stručnom radniku ličnu kartu na uvid. Takođe, kod direktnog ugovaranja neophodno je tačno opisati zdravstveno stanje starije osobe, kao i navesti propisanu terapiju nadležnog lekara, psihičko i fizičko stanje seniora. Takođe, pre nego što date podatke starijeg lica, neophodno je da vam pružalac usluga dâ „Saglasnost za obradu podataka“ kojom se obavezuju da će podatke starijeg lica čuvati i koristiti po svim propisima.
Isto tako, pre nego što kontaktirate pružaoca usluga (adekvatnu agenciju) koja će pružati pomoć vašem najstarijem članu porodice, potrebno je da unapred pripremite plan sa potrebnim detaljima za angažovanja gerontodomaćice. Kako biste znali da formirate plan, neophodno je da poznajete navike i potrebe seniora, u kojoj meri mu je pomoć potrebna i koje poslove više nije u mogućnosti samostalno da obavlja. Kada odgovorite na ova pitanja biće vam mnogo lakše da odredite koliko sati u toku dana i koliko dana u toku nedelje želite da vam dolazi gerontodomaćica.

Nemojte se iznenaditi

S obzirom na to da Agencija NANA postoji od 2008.godine i da već 15 godina pružamo usluge pomoći u kući, možemo da kažemo da smo se susretali sa najrazličitijim profilima starijih lica i da zaista imamo raznoliko i veliko iskustvo. Svakog korisnika obilazimo i kontaktiramo sa punom pažnjom, razumevanjem i gledamo da mu maksimalno izađemo u susret i odgovorimo na njegove potrebe, međutim, postoje određena pitanja i papirologija koja od strane nekih korisnika nije najbolje prihvaćena, a prema pravilnicima, propisima i zakonima obavezna je. Tako na primer, nemojte se iznenaditi ukoliko vas koordinator pita „Da li imate ugovor o doživotnom izdržavanju“, „Koliko daleko žive vaši najbliži članovi porodice“ i slično. Na osnovu tih pitanja, koordinator stvara realnu sliku o stanju korisnika i dinamici usluge pomoći u kući.

Šta još možete očekivati?

Nakon što pružalac usluga dobije podatke o starijem licu kojem je potrebna pomoć u kući i nakon inicijalnog kontakta, možete očekivati i direktan obilažak seniora od strane stručnog radnika (koordinatora). Kako bi se utvrdilo stanje, adresa i svi dati podaci, neophodno je obići i precizirati detalje oko uključivanja korisnika u program. Ali, pre nego što pomislite da je to kraj, imajte u vidu da se pri ovom koraku radi najstrožija trijaža korisnika.
Naime, ukoliko u domaćinstvu seniora nisu zadovoljeni osnovni higijenski uslovi (ukoliko je domaćinstvo jako zapušteno), ukoliko u domaćinstvu postoje agresivne životinje ili jako veliki broj životinja, ukoliko domaćinstvo nije samačko, staračko, pružanje usluga nije moguće dok se ne stvore uslovi za bezbedno angažovnje gerontodomaćice.