Close

Sa kojim izazovima se seniori susreću

Opšte je poznato da kao društvo, živimo duže nego ikada. Do produženja životnog veka je došlo usled poboljšanih životnih okolnosti (čistijeg okruženja, uređenijeg života) i usled unapređenog zdravstvenog sistema i medicinskih rešenja. Iako se doživeti duboku starost danas smatra prestižem i nečemu čemu bi trebalo biti zahvalan, potrebno je obratiti mnogo više pažnje na nove vrste izazova sa kojima se sada stari susreću. Obično tek kada kada osetimo da nas godine sustižu ili kada vidimo da nam se najbliži članovi porodice muče, počnemo da primećujemo promene i zapitamo se šta i kako možemo da im pomognemo, ali kao društvo, treba da reagujemo mnogo ranije, treba da delamo mnogo više kako bi svima koji ulaze u starost život bio lakši. U nastavku teksta, predočićemo neke od značajnijih izazova sa kojima se starije populacije danas susreću i kako im mi možemo pomoći da sačuvaju svoje dostojanstvo i nezavisnost.

Ejdžizam i izgubljen osećaj svrhe

Postoji pregršt predrasuda o starosti i starijim licima koji utiču na njihovu izolaciju i marginalizaciju u većini zajednica. Samo neke od predrasuda koje danas možete čuti su: stariji su kao deca, dosadni su, ne znaju ništa, oni su samo bolesni ili oni su na teretu mlađih generacija itd. Predrasude nisu urođene, već se oblikuju i usvajaju, odnosno uče. Kako bi se sprečilo širenje predrasuda, starost je potrebno razumeti kao proces, kao deo životnog ciklusa, u kojem su promene na svakom stadijumu neminovne. Predlažući inovativne načine i uvodeći seniore u socijalne aktivnosti, pomažemo ne samo njima da sačuvaju osećaj identiteta i samopoštovanja, već se može uticati i na mlađe generacije, prenoseći im stečeno znanje i iskustvo, što je od fundamentalnog značaja za razvoj društva.

Finansijska (ne)sigurnost

Iako živimo duže, nažalost, svet ekonomije se još uvek nije u potpunosti prilagodio ovom tempu. Mnoga starija lica su spremna da rade i nakon odlaska u penziju, ali na žalost postoji jako malo opcija za njih. Planiranje svakodnevnih troškova i održavanje koraka sa povećanjem životnog standarda zna da bude dosta stresno i dovodi do osećaja nemoći. Veliki broj starih lica se plaši da ne bude na teretu svoje dece, unuka i srodnih lica i voleli bi na neki način da im pomognu, da učestvuju u njihovom životu i da im budu oslonac. Osmišljavanjem programa koji će pomoći starijima da, ukoliko su u mogućnosti i ukoliko žele, rade i imaju dodatna primanja pored penzije, ojačaće njihov položaj i biće manje podložni prevarama i novčanim obnamana.

Poteškoće sa svakodnevnim obavezama i mobilnosti

Pokretljivost i spretnost će prirodno opadati sa godinama, što obavljanje zadataka čini težim. Ovo sa vremenom može naterati pojedince da se zatvore u svoje domove, da postanu socijalno izolovani, da postaju sve manje motivisani što se na kraju pretvara u lenjost, depresiju i ogorčenost. Više podrške je svakako potrebno kako bi starija lica mogla da se osete sigurnije i kako bi kroz različite programe podsticali fizičku aktivnost, balans, pokretljivost i kako bi im se omogućilo napredovanje kao i svim drugim pojedincima.

Pronalazak odgovarajuće nege i podrške

Kada potpuna nezavisnost nije više moguća, mnogim seniorima je potrebna dodatna pomoć. Ponekad ova pomoć može biti pružena i od porodičnih članova, ali moraju se uzeti u obzir emotivna opterećenja i pritisak u održavanju balansa u svojoj porodici i obavezama. Ovim neformalnim negovateljima potrebno je obezbediti odgovarajuću obuku, trening, emotivnu i finansijsku podršku, kako bi oni bili u stanju da pruže pravu negu svojim najstarijim članovima porodice i sačuvaju sebe u tom procesu.

Sa druge strane, kada porodica nije u mogućnosti da odgovori na potrebe starijeg lica, neophodno je angažovati profesionalnu pomoć u vidu negovateljice ili gerontodomaćice, pogotovo za kompleksna zdravstvena stanja seniora. Kontaktiranjem Agencije NANA i konsultacijama sa stručnim radnicima dobićete pravu pomoć koja će na adekvatan način uspeti da pomogne starijem licu u prevaliženju prepreka na koje su naišli.

Pristup zdravstvenim institucijama

Zdravstveni sektor se ponekad može učiniti komplikovanim i teškim, pogotovo onima koji se bore sa dugoročnim problemima i hroničnim stanjima. Ova vrsta pomoći podrazumeva mnoštvo različitih medicinskih stručnjaka i bolnica koje koordinišu zajedno kako bi odgovorile na potrebe korisnika u saniranju bolesti i oboljenja.