Close

Pomoć u kući - ko ulazi u vaš dom?

Već prilikom prvog kontaktiranja Agencije, veliki broj klijenata nas pita:

Ko to dolazi u njihov dom? 

Ko je osoba koja će se brinuti o njihovim najmilijima i da li su te osobe od poverenja? 

Da li postoji mogućnost da ih oni prvo upoznaju i da sami procene  njihov kvalitet? 

Kakvog su obrazovanja i da li imaju već nekog radnog iskustva..? 

Sve su to samo neka od pitanja, uobičajenih i potpuno normalnih jer zaista, pustiti nepoznatu osobu u svoj dom nije ni malo laka stvar.

Kako bismo vam pomogli da steknete što bolji uvid u kredibilitet gerontodomaćica ili negovateljica, u nastavku teksta objasnićemo vam i približiti nekoliko koraka i procedura koje moraju da se prođu pre nego što zainteresovan kandidat uopšte i može da dobije posao u Agenciji NANA, a zatim i na osnovu čega i kako se bira adekvatna pomoć za vašeg seniora.

Angažovanje – kandidati za posao

Dobiti posao kao gerontodomaćica ili negovateljica nije baš lako kao što mnogima zvuči. Da biste postali osoba koja treba da pruži podršku starim licima da se osećaju sigurno, samouvereno i komforno u svom domu, morate posedovati određene veštine i znanja. Te osobe pre svega moraju biti sposobne i obučene da pravilno komuniciraju sa starima, da im ukažu poštovanje i razumevanje i da ih razumeju. Da prepoznaju njihove potrebe, čak i one skrivene koje ne žele da priznaju baš svima, da umeju da im pomognu ukoliko im pozli ili ukoliko im je potrebna pomoć pri kretanju. Pored toga, potrebno je da imaju i spektar ličnih vrednosti poput empatije, strpljivosti, saradljivosti, da su vredne i pedantne. Sa svakim potencijalnim kandidatom se organizuje intervju u Agenciji, koji vode  koordinatori i stručno osoblje, gde buduća gerontodomaćica, osim razgovora sa stručnim saradnicima, popunjava upitnik i radi psihološki test koji  kasnije tumači psiholog. Na prvi intervju obavezno je da se, pored ostale dokumentacije, donese i potvrda da osoba nikad nije bila osuđivana.

Izbor

Koordinatori i stručno osoblje koje radi u Agenciji i koje ima veliko iskustvo i znanje, dobija rezultate testova i nakon intervjua stiče uvid u kompetencije zaposlenog. Na osnovu svega dobijenog, podaci se zavode u dosije kandidata, nakon čega se oni biraju i raspoređuju tako da se u potpunosti poklapaju sa potrebama starijeg lica.

Ugovaranje usluge

Kada srodnik ili prijatelj kontaktira Agenciju sa željom da angažuju gerontodomaćicu, kooridnator im postavlja pitanja na osnovu kojih može da napravi izbor. Kada dobije odgovore, iz baze Agencije bira adekvatnu osobu. Klijent, odnosno kontakt osoba koja nas je angažovala, potpisuje sa Agencijom Ugovor, koji u potpunosti zadovoljava sve odredbe Zakona o zaštiti podataka jer sadrži sve potrebne informacije o načinu saradnje i podatke osobe koja će, posredstvom Agencije, biti angažovana. U ovom momentu, ponekad dobijamo pitanja poput: „Da li postoji mogućnost da ja prvo upoznam tu osobu?“, „Da li mi možemo da uradimo jedan intervju sa njom?“, „Da li možete da nam pošaljete dve osobe pa da mi izaberemo“ i mnoga druga pitanja. Na žalost, odgovor je negativan.

Zašto?

Trenutno u Beogradu, postoji ogromna potreba za ovim vidom pomoći, veliki broj zainteresovanih klijenata, a dosta manji broj sposobnih, adekvatno osposobljenih osoba od poverenja. Svaka gerontodomaćica, u zavisnosti od rasporeda ponekad ima i više klijenata (osim ukoliko nije reč o 24-časovnoj podršci), te stoga one nemaju vremena da rade dodatne intervjue i provere. Klijent mora da ima dovoljno poverenja u Agenciju koju je izabrao, da će obezbediti pravu gerontodomaćicu sa odgovarajućim znanjima i veštinama koja će u potpunosti zadovoljiti sve potrebe starije osobe.

Provera i zamena

Posao Agencije nije samo da omogući angažovanoj osobi da dođe kod klijenta, posao Agencije je takođe svakodnevna provera, konsultacija sa kontakt licima i gerontodomaćicama kako unaprediti i poboljšati rad angažovane i stanje starijeg lica. Ukoliko se dogodi situacija da je ipak neophodno zameniti angažovano lice, Agencija će izvršiti potrebnu ponovnu procenu i pronaći drugu gerontodomaćicu koja će biti u stanju da odgovori na potrebe seniora.