Close

Šta mislite, da li je usluga pomoći u kući potrebna?

Zašto uvek sve radimo u poslednji čas? Zašto tek kada se razbolimo idemo do doktora ili još gore, kada nam postane toliko loše da više ne možemo da izdržimo, tek onda tražimo pomoć kako bi nam bilo bolje? Isto tako, zašto tek kada nam roditelji ili najstariji članovi porodice postanu nemoćni razmišljamo o pomoći u kući? Da li je ova usluga nužna, da li treba o njoj razmišljati samo kada se problem pojavi i zašto se pojam gerontodomaćice uvek vezuje za nešto ne tako prijatno i teško?

Šta je prvo na šta pomislimo kada čujemo pojam „pomoć u kući“? Verovatno pomislimo da starije lice nije više u mogućnosti samo o sebi da vodi računa i da obavlja sve aktivnosti koje su neophodne za svakodnevni život. Takođe, jedna druga opcija koja može da nam padne na pamet je da MI nismo sigurni da li naši najmiliji stariji članovi porodice mogu da vode dovoljno brige o svom životu i u krajnjem slučaju da li su sigurni kada su sami. Naravno, uvek postoji i scenario da su baka ili deka izašla iz bolnice i da im je potrebna dodatna pomoć jer iz zdravstvenih razloga nisu u stanju  sami da se brinu o sebi. Ali da li smo se zapitali šta se sve dešavalo pre toga? Šta je bio razlog njihovog pada? Šta je u nama probudilo sumnju da nismo više sigurni da su oni toliko samostalni? Šta je to što nam je ukazalo na to da ne mogu da vode računa o sebi. Gde smo bili samo par meseci ranije? 

Usluga pomoći u kući apsolutno ne mora biti nužna, ne mora da bude jedan strašan teret na plećima cele porodice i ne mora da ide uz misao „ukoliko imamo gerontodomaćicu, baki je jako loše“. Ovakav tip usluga može biti preventivan, ovakav vid usluga po svojoj prirodi nosi tu olakšavajuću okolnost da ga je moguće organizovati kada i koliko Vama odgovara i ovakav vid usluge ne treba gledati kao isključivo nužnu delatnost. Bilo da vaši seniori žive sami ili u bračnoj zajednici, blizu ili daleko od vas, nezavisno od njihovog zdravstvenog stanja, preporučljivo je organizovati ovakav vid usluga. Navešćemo samo neke od razloga:

Osećaj rasterećenosti

Sa godinama sve teže postaje da se zapamte obaveze, dogovori i sitnice koje je potrebno realizovati. Isto tako, otežano je kretanje, brže se umaraju starija lica, smanjena je koncentracija i pažnja. Samo jedna od pogodnosti angažovanja gerontodomaćice je ta što će se starije osobe osećati rasterećeno, neće imati pritisak da li će nešto stići i imaće više vremena da posvete sebi, svom zdravlju i da dobiju pomoć za koju nisu bili ni svesni da im je potrebna. Neće osetiti pritisak da nemaju snage da naprave kolače za unuke koji su se najavili ili da li će zaboraviti da popiju redovnu terapiju koju im je lekar prepisao.

Predostrožnost

Veliki broj povreda, bolesti, lošeg mentalnog stanja i slično se javlja zato što se na vreme nije reagovalo i zato što je duži vremenski period zanemaren određeni problem. Kada je uz starije lice adekvatna stručna osoba koja ima završenu obuku, sertifikat i koja ima iskustva i zna da primeti promene u zdravstvenom stanju seniora, ona na vreme može preduzeti sve potrebne mere kako do povrede, bolesti ili depresije i usamljenosti ne bi došlo.

Socijalna angažovanost

Opšte je poznato da stariji ljudi češto bivaju usamljeni i da im se može pojaviti osećaj socijalne odbačenosti. Zbog svojih godina, možda nemogućnosti da dugo budu van svog doma, mnogima je još više otežano da stupe u kontakt sa svojim prijateljima ili porodicom. Iz tih razloga se javlja anksioznost, agresija, bes ili depresija koju je moguće preduhitriti ukoliko se na vreme organizuje pomoć u kući i tako starijem licu omogući socijalna angažovanost, priča, šetnja i drugi vidovi aktivnosti sa gerontodomaćicom.