Close

Da li je bolja bolnička ili kućna nega?

Velika dilema koji tip usluge je potreban i koji bi na pravi način odgovorio potrebama starije osobe, javlja se pogotovo kada se osoba nalazi u fazi oporavka od nekog većeg zdravstvenog problema. Kada dođe momenat da birate, shvatite koliko opcija postoji, koliko niste sigurni u svoj izbor i koliko je važna odluka koju ćete doneti , a koja će direktno uticati na dalji kvalitet i tok oporavka vašeg roditelja, bake, deke ili rođaka. Zato, postavlja se pitanje – Šta je bolje? Da li je bolje da starije lice ostane u svom domu i da mu omogućite pomoć u vidu gerontodomaćice ili negovateljice? Da li je bolje da ih premestite u dom ili ukoliko se radi o korisniku ozbiljnijeg medicinskog stanja, možda čak i bolnicu? Kako im pomoći da se osećaju dostojanstveno i prijatno u novom okruženju na koje je će neminovno morati da se naviknu?


Pre nego što pređemo na karakteristike, dobre i loše strane različitih vidova pomoći, moramo da napravimo razliku između korisnika, odnosno lica starije dobi kojima je dodatna nego potrebna. Treba najviše obratiti pažnju na fizičko i psihičko stanje seniora:

 

  • #1. Stepen pokretljivosti – da li hodaju samostalno, da li su orjentisani u prostoru, da li hodaju uz pomoć pomagala u vidu štapa, hodalice, rolera ili su nepokretni i moraju da leže u krevetu.
  • #2. Psihičko stanje – da li imaju demenciju, da li imaju epizode sa povremenim gubicima, da li postoje znaci agresije, da li su potpuno svesni i orjentisani u vremenu i razgovoru.

    Kada odredite stepen i stanje u kojem se nalazi starije lice, najbolje ćete moći da ih uputite na pravu vrstu pomoći. Odlučujući faktori su u krajnjem slučaju da li je lice sposobno samostalno da živi i da li može biti sigurno u svom domu ili je ostajanje u njihovom domaćinstvu opasno i može naštetiti njihovom stanju. U zavisno od gore navedenog, u daljem tekstu ćemo vam bliže predstaviti prednosti i mane bolničkog smeštaja i kućnog lečenja.

Kućna nega

Predstavlja oblik nege starijeg lica gde se u domaćinstvu lica pruža odeđena stručna pomoć. U zavisnosti od stepena stanja samostalnosti korisnika, pomoć može biti u vidu gerontodomaćice koja će obavljati lakše poslove u vidu nabavke namirnica, plaćanja računa, pripreme obroka, pomoći pri održavanju lične higijene i higijene prosotra; ili je potrebna negovateljica i medicinska sestra. Ukoliko se radi o pomoći negovateljice to znači da je pacijent teže pokretan, da mu je potreban nadzor pri većem broju sati u toku dana i veća asistencija pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Negovateljice i gerontodomaćice ne smeju samostalno određivati terapiju, ili pružati medicinske usluge (plasiranje infuzije, davanje injekcija,…), tako da ukoliko je vašoj mami ili tati potrebna ta vrsta usluga najbolje bi bilo da angažujete dodatnu pomoć u vidu kućne nege licencirane medicinske ustanove koja će na pravilan način davati prepisanu terapiju i pratiti zdravstveno stanje. Ovakav vid nege je dobar iz razloga što starije lice ostaje u svom domu i ne oseća se izolovano i usamljeno. Takvi uslovi mu daju sigurnost i podršku, te je moguć i brži oporavak ili barem veća saradnja i lakša komunikacija kako bi se pružila maksimalna pomoć i olakšao oporavak. Ono što je nedostatak ovakvog vida pomoći je taj što, osim u slučaju da lice ima asistenciju 24/7, stari u nekom momentu ostanu sami i postoji rizik da se nešto dogodi, a da lice nije u mogućnosti da odreaguje. Ukoliko dođe do pada, spoticanja, da senioru pozli, do dolaska gerontodomaćice će proći određeno vreme i njemu se stanje može pogoršati.

Bolnička nega

Poput pomoći u kući, bolnička nega ima takođe svoje dobre i loše strane. Ukoliko je vaš stariji član porodice u težem stanju i ukoliko vam više samopouzdanja pruža činjenica da bude pod stalnim stručnim nadzorom, vaša nepokolebljiva odluka treba da bude traženje bolničke nege. Kako biste na adekvatan način odgovorili i promenili teško stanje seniora uslovi bolničke nege će to na najbolji način uspeti da podrže. Stalno praćenje promena, ležanje na prilagođenim bolničkim krevetima sa antidekubit dušecima, dostupnost stručnog osoblja 24/7 mogu kako vama tako i pacijentu pružiti maksimalnu sigurnost i rasterećenost. Ponekad je baš to ono što je potrebno kako bi se korisnik brže oporavio, motivacija da može da se vrati svojoj kući i rasporedu koji je imao. 

Sa druge strane, bolničko lečenje predstavlja određeni teret, nelagodu i zna ponekad da prouzokuje depresiju i anksioznost. Kada izgube samostalnost i kada se osete nemoćno da nastave svoj svakodnevni život u udbosti svog doma, može se javiti otpor, agresija i „protest“ u vidu neuzimanja hrane i vode. Kada staro lice padne u krevet i kada postane nepokretno, tada je najbitnije očuvati njihovo dobro psihičko stanje i pomoći im da ostanu pozitivni, da ne padnu u beznađe i uliti im nadu da je oporavak moguć. 

S obzirom na opširnost teme i na mnoštvo pojedinosti koje utiču na krajnji izbor u ovom textu smo obuhvatili samo osnovne karakteristike koje predstavljaju suštinske razlike, a za sve dalje informacije i preciznije savete kontaktirajte Agenciju NANA i sa stručnim osobljem se konsultujte oko Vaših daljih koraka.