Close

Kako napraviti plan angažovanja gerontodomaćice?

Kada shvatimo da nam je potrebna dodatna pomoć u kući i da je neophodno angažovati gerontodomaćicu, uglavnom ne znamo koji je sledeći korak, odnosno nismo sigurni kako da organizujemo posao koji treba da se uradi. Kako da znamo koji su prioriteti i na koliko je sati neophodno angažovati pomoć. Odakle krenuti?
Ne postoji tačan odgovor niti precizan šablon koji vam možemo predati i putem koga se možete voditi, ali ono što svakako možemo da uradimo to je da vas uputimo na koji način da razmišljate i šta je to na šta treba da obratite pažnju kako bi zadovoljstvo bilo sa obe strane. Sa jedne strane, što bolje instrukcije date gerontodomaćici, ona će biti u boljoj poziciji da odgovori na radni zadatak, a sa druge strane starija osoba će se osetiti prijatnije, komfornije i sigurnije u prisustvu zaposlene koja je spremna da odgovori na sve njene potrebe. Zato, naši saveti su:

1. Postavite prioritete

Pre nego što angažujete gerontodomaćicu ili negovateljicu, pre nego što započnete lov na odgovarajuću agenciju koja vam može pomoći pri odabiru prave pomoći u vašem domu, naš savet vam je da napravite prioritete. Šta je to oko čega vam je pomoć neophodna i šta je to što ne stižete da uradite kako biste boravak starijeg lica u domaćinstvu učinili lakšim i ugodnijim. Šta može da uradi treće lice koje angažujete kako biste vi bili sigurni da su potrebe vaših najstarijih članova porodice zadovoljene i da imaju sve što im je potrebno u okviru svog doma? Kada odgovorite sebi na ova pitanja, sigurni smo da ćete imati dobru polaznu tačku za pravljenje plana angažovanja gerontodomaćice.

2. Postavite se u ulogu gerontodomaćice

Koordinatori u Agenciji NANA kada uvode novi teren i kada dobiju poziv da neko želi da angažuje negovateljicu, uglavnom kreću sa sledećom rečenicom „Ja sam došla kod Vas kući i šta je prvo što treba da uradim?“, to je i naš savet vama. Postavite se u ulogu osobe koja prvi put dolazi u domaćinstvo kod osobe kojoj je pomoć neophodna i tim redosledom pravite spisak aktivnosti koje su potrebne da se ispune. Tako ćete biti sigurni da ni jednu niste predvideli, a da su sve sa odgovarajućim razlogom na datom spisku. Naravno, ne moraju se sve obavljati svakog dana, ali kada se uspostavi redovan ritam i kada gerontodomaćica ima ustaljen plan dolazaka, obaveze će se prilagođavati i menjati u zavisnosti od potreba korisnika i date situacije.

3. Koliko je vama potrebno vremena za obavljanje poslova po kući

E sada, dolazimo do jednog osetljivog dela planiranja, a to je postavljanje satnice i vremenskog okvira koji je potreban da bi se uspešno realizovali svi predviđeni zadaci. Vaša brzina funkcionisanja u vama dobro poznatom prostoru nije ista brzini rada osobe koja je se prvi put susreće sa starijim licem u njenoj okolini. Koliki god da je njihov stepen profesionalnosti i koliko god da imaju iskustva iza sebe, uvek je potrebno računati na vreme prilagođavanja na datom terenu kod korisnika. Naš savet je da uvek krenete sa manjim brojem sati i nešto manje obaveza, a da kako vreme odmiče i kako se korisnik i gerontodomaćica upoznaju, vreme i radne zadatke prilagođavate. Nikada nije problem povećati satnicu i u skladu sa stanjem u domaćinstvu prilagoditi obaveze, ali problem može nastati ukoliko se negovateljica zatrpa poslom, a nema dovoljno vremena da na pravi način i sa odgovarajućim kvalitetom realizuje svoje obaveze. Tako se u samom startu može stvoriti stresna situacija za zaposlenu gerontodomaćicu, a korisnici steći pogrešan i loš prvi utisak.

4. Kakvo je domaćinstvo korisnika?

Svako domaćinstvo i svaka kuća je različita. U svakoj od njih važe njihova pravila, njihovi principi i načela i svaka od njih očekuje da se to i poštuje. Što je i normalno, što i sva angažovana lica znaju. Ono što je potrebno vi da znate, kada pravite plan rada gerontodomaćice, to je da ta pravila ili neke osnovne i vama bitne stavke predočite licima koja dolaze u domaćinstvo korisnika. Da li starije lice živi samo, da li ima kućnog ljubimca, da li ima povremene posete porodice i prijatelja, da li postoje određeni običaji u skladu sa veroispovesti i slično. Savetujemo vam da se ne ustručavate i da ih odmah na početku podelite sa angažovanim licem, jer će i vama i njima biti lakše da se u skladu sa njima i ponašaju.

5. Kakvo je stanje korisnika na terenu?

Neki tereni podrazumevaju obične gerontoposlove poput nabavke namirnica, lekova, priprema lakih obroka i druženja sa korisnikom, dok su drugi tereni pak teži i podrazumevaju veći broj sati i angažovanje negovateljice. To se uglavnom događa kada je starije lice nepokretno, sa početkom demencije ili sa težim zdravstvenim stanjem. U takvim situacijama uglavnom se pravi plan na veći broj sati da bi negovateljica imala dovoljno vremena da se posveti korisniku, ali i da održava domaćinstvo starijeg lica kako bi mu okruženje bilo što prijatnije. Isto tako u zavisnosti od stanja zavisiće i broj dolazaka na nedeljnom nivou, odnosno što je stanje korisnika teže to je potreban veći broj poseta.

Kao i na svakom početku, biće vam možda teže da se organizujeete i da verbalizujete i predstavite u kojim poslovima je potrebna pomoć, ali razgovorom sa koordinatorima i samim gerontodomaćicama lako možete naći zajedničko rešenje koje će vam pomoći i život starijeg lica učiniti lakšim i srećnijim.