Close

23/06/2020

Ko je gerontodomaćica?

Ko je gerontodomaćica?

“Starost dolazi iznenada, a ne postepeno kao što se misli”

Rekla je jednom Emili Dikson, američka pesnikinja i bila je u pravu. Sve nas isto čeka, razlika je
samo u tome ko je za to koliko spreman. Da li ćemo u poznom dobu biti nezavisni ili će nam pak
trebati nečija pomoć? A i ako budemo nezavisni, koliko toga ćemo morati da promenimo i
prilagodimo našim novim mogućnostima kako bismo što duže mogli da ostanemo u tom
magičnom krugu samostalnosti?

U onom momentu kada te mogućnosti krenu da se smanjuju, nastupa gerontodomaćica.
Gerontodomaćica je edukovani laik, nije zamena za stručnu osobu (na primer za lekara,
psihologa ili socijalnog radnika). Ona je osoba koja pomaže starim i nemoćnim licima da
obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti, da što duže održe svoj ustaljen način života, i pruža
podršku starim osobama da svoje “zlatno doba” provedu u što većem osećaju lagodnosti.

Sa jedne strane, omogućavajući starijima da nastave sa svojim životom uprkos svim
preprekama, gerontodomaćice su pomoć deci i rodbini – kako bi bili sigurni da su im roditelji
dobro i zbrinuti. Sa druge strane, one su oslonac i društvo u ponekad najusamljenijim
momentima života.

Često dolazi do sukoba mišljenja kada se govori o svim poslovima koje gerontodomaćica treba
da obavlja. To pre svega zavisi od individualnih potreba svakog korisnika ponaosob. Ali možemo
napraviti jednu sveobuhvatnu listu stvari koje se mogu smatrati prioritetima, te tako tu spada:
nabavka (namirnica, lekova i ostalih potrebština), kontrola uzimanja lekova (ne davanje terapije
i prepisivanje određenih medikamenata, već samo kontrola uzimanja već prepisane terapije),
priprema lakih obroka, održavanje osnovne higijene prostora, druženje i podsticaj starih osoba
na fizički aktivniji život. Osnaživanje starijih lica da vode zdraviji i aktivniji život je možda jedna
od najznačanijih obaveza gerontodomaćice. Ono utiče ne samo na fizičko poboljšanje stanja,
već i na psihičko osnaživanje i osamostaljivanje pri dnevnim obavezama.

Ponekad je ono što nedostaje jedan mali znak pažnje ili možda čak i samo druženje uz
prisećanje na sve dogodovštine koje su obeležile jednu mladost. Topla reč, aktivno slušanje,
briga i nega starijeg lica doprinose osećaju važnosti i ponosa. Baš iz tih razloga, oni koji imaju
afinitete da pomažu drugima i nemoćnima biraju ovaj posao. Tako dolazi do obostranog
osećaja ispunjenja i zadovoljstva. Ne kažemo, neki od ovih zadataka nisu baš laki, umeju da
budu emotivno izazovni i fizički teški. Zato ovaj posao nije za one lakog srca.

Psihička i emotivna stabilnost, pribranost i dobra komunikacija predstvaljaju srž posla svake
gerontodomaćice. Nečiji dom je njihovo radno mesto, potrebe drugih njihov motivator, a
svakodnevica novi izazovi koje sa lakoćom rešavaju.