Close

Kako napraviti plan?

Pomoć i nega u kući ima za cilj da podrži zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba korisnika u sopstvenim domovima, kako bi se unapredio i održao kvalitet života i sprečio smeštaj u institucije. Pomoć i nega u kući pruža se u slučajevima kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama odraslih i starijih lica koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom/bolešću nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

 

Imajući u vidu karakteristike korisnika ove usluge (starije životno doba, bolest, različite fizičke i psihičke probleme, invaliditet), jasno je da oni imaju veoma izražene potrebe za rutinskim, a često i specijalizovanim zdravstvenim uslugama, te je iz tog razloga neophodna intenzivna saradnja sa pružaocima zdravstvenih usluga.

Pomoć u kući

Većina pozitivnih odgovora na sledeća pitanja ukazuje na potrebu za angažovanje gerontodomaćice.

• Usisavanje, brisanje podova, brisanje prašine
DANE

• Nameštanje kreveta, promena posteljine
DANE

• Priprema obroka
DANE

• Nabavka namirnica
DANE

• Pomoć pri održavanju lične higijene
DANE

• Kontrola uzimanja lekova
DANE

• Pomoć pri kretanju
DANE

Nega u kući

• Pomoć pri održavanju lične higijene
DANE

• Pomoć pri odlaženju do toaleta
DANE

• Pomoć pri hranjenju
DANE

• Pomoć pri oblačenju
DANE