Usluge koje pružamo

NANA je prva privatna licencirana organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga pomoći u kući starijoj populaciji u Srbiji.

Pružamo sledeće usluge starijima: pomoć u obezbeđivanju ishrane i pripremi obroka, pomoć u održavanju lične higijene i higijene prostora, pomoć pri nabavci i obavljanju administrativnih poslova, kao i druženje kako bi se sprečila socijalna isključenost.

Naš krajni cilj je očuvanje integriteta korisnika i njegovo osposobljavanje da bude okružen toplinom i sigurnošću doma dok je god to moguće.

Sabrali smo naše bogato iskustvo u pružanju usluga pomoći u kući i stvorili jedinstven sistem podrške radu gerontodomaćica. Naš tim koordinatora i stručnih radnika je u svakodnevnom kontaktu sa saradnicama na terenu kao i sa korisnicima usluga i njihovim porodicama.

Pomoć u kući

 • Pomoć u obezbeđivanju ishrane, uključujući po potrebi: nabavku namirnica, obezbeđivanje gotovih obroka, priprema lakih obroka, priprema osvežavajućih napitaka;
 • Pomoć u održavanju higijene stana, uključujući po potrebi: pomoć pri pranju i održavanju posteljine, odeće i obuće, održavanju čistoće prostorija, sudova i uređaja u domaćinstvu;
 • Pomoć u održavanju lične higijene, uključujući po potrebi: pomoć  pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju;
 • Pružanje osnovne i usluge laičke nege uključujući po potrebi: kontrolu uzimanja lekova, pomoć pri kretanju i odlasku u toalet, jednostavnu masažu, nabavku i nadgledanje uzimanja lekova prepisanih od strane kvalifikovanih medicinskih stručnjaka, odvođenje na lekarske preglede, a prema potrebi i obezbeđivanje dostupnosti osnovne zdravstvene nege;
 • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih, kulturno-zabavnih i drugih potreba, uključujući po potrebi: pomoć pri kretanju unutar i van kuće, nabavka novina i knjiga, iniciranje socijalnih kontakata i uključivanje korisnika u prigodne kulturne aktivnosti u lokalnoj zajednici, staranje o plaćanju električne energije, telefona, komunalija i sl., pružanje podrške prilikom transporta radi odlaska u verske i druge ustanove
 • Pomoć u organizaciji prostora (sortiranje spremišta za namirnice, gardarobera, računa, fotografija, i sl.);
 • Posredovanje u obezbeđivanju različitih vrsta usluga, uključujući po potrebi: posredovanje u popravci vodovodnih, električnih i drugih instalacija, stolarije, uređaja za domaćinstvo, krečenju stana i drugih usluga;
 • Briga o biljkama i ostale usluge.

Nega u kući

Kontrola uzimanja lekova propisanih od strane nadležnog lekara svodi se na:

 • kontrolu uzimanja lekova koji se konzumiraju u toku boravka gerontodomaćice sa korisnikom,
 • odvajanju lekova u odgovarajuće dozere,
 • verbalno podsećanje da korisnik uzme lek u određeno vreme po odlasku gerontodomaćice
 • konzumiranje prepisane terapije kao što su kapi za oči, nos, uši ili nanošenje raznih krema i gelova
 • konsultacije sa organizatorom službe ili članom porodice ukoliko se primeti da korisnik ipak ne koristi lekove na odgovarajući način, te da mu zdravlje može biti ugroženo.

Vitalne funkcije

Gerontodomaćice su upoznate sa zdravstvenim stanjem korisnika. Ukoliko tokom njenog boravka sa korisnikom nastupe određeni problemi sa vitalnim funkcijama korisnika, pozvaće Službu hitne pomoći i ostaće uz korisnika dok ne stigne član porodice ili Služba hitne pomoći.

Kada je u pitanju povišena telesna temperatura, gerontodomaćica je upoznata sa načinom merenja temperature, kao i sa načinom postupanja u slučaju visoke temperature.

Korisnici koji imaju probleme sa krvnim pritiskom obično i sami prepoznaju simptome, a gerontodomaćica treba da je obučena da izmeri krvni pritisak ukoliko korisnik poseduje aparat za merenje, a u drastičnim slučajevima pogoršanog stanja korisnika poziva Službu hitne pomoći.

Pomoć u održavanju lične higijene

uključujući po potrebi: pomoć  pri oblačenju i svlačenju, umivanju, kupanju, pranju kose, češljanju, brijanju, sečenju noktiju

Urgentna laička prva pomoć

gerontodomaćica će ukazati u situacijama:

 • zagrcavanja korisnika stranim telom (postavljanje u odgovarajući položaj, lupkanje po leđima i izbacivanje stranog tela iz usne šupljine uz korišćenje rukavica)
 • postavljanje korisnika bez svesti ili sa epileptičnim napadom u odgovarajući položaj
 • podvezivanje povrede kod obilnog krvarenja
 • pomoć kod manjih povreda (čišćenje manjih bezazlenih rana, stavljanje hanzaplasta ili zavoja)

Urgentna stanja koja zahtevaju pozivanje Službe hitne pomoći u slučaju

 • jakog bola u grudima koji se širi u levo rame i vrat (moguć infarkt srca)
 • iznenadne nemogućnosti pokretanja ruke i noge, "zaplitanje jezika" (moguć moždani udar)
 • jake glavobolje sa mukom i povraćanjem (skok pritiska, meningitis, krvarenje u mozgu)
 • otežanog disanja koje dugo traje i korisnik ne reaguje na uobičajenu terapiju (asmatični napadi koji mogu dovesti do popuštanja rada srca)
 • zastoja u mokrenju - napet, bolan donji deo stomaka, korisnik nije mokrio iako je konzumirao tečnost
 • nemogućnosti oslanjanja na noge posle pada, bolnih pokreta noge (moguć prelom kuka)
 • veoma jakih bolova u stomaku, stomak bolan na najmanji dodir (moguć ileus - zaplet creva)
 • gušenja, otoka usana, osipa nakon uboda insekata, uzimanja lekova i sl. (alergijske reakcije)
 • iznenadne uznemirenosti sa konfuzijom, neprepoznavanja okoline, straha (akutno konfuzno stanje)
 • jako povišene telesne temperature - povećana opasnost od razvoja konfuznog stanja.

Jedna od aktivnosti gerontodomaćice je i pratnja korisnika na neke specijalističke preglede koji se obavljaju u zdravstvenim ustanovama, u skladu sa sadržajem individualnog plana koji je sačinjen za konkretnog korisnika.

 


Usluge koje pružamo - Agencija NANA