Od čega zavisi cena usluge gerontodomaćice?

 • POMOĆ U KUĆI
 • Dnevne usluge (od 7.00 do 19.00) o Noćne (od 19.00 do 07.00)
 • Rezidencijalne (24/7)
 • Trajne i privremene
 • Intervencije
 • Radnim danima, vikendom
 • NEGA (do medicinskih usluga)
 • Dnevne usluge (od 7.00 do 19.00)
 • Noćne (od 19.00 do 07.00)
 • Rezidencijalne (24/7)
 • Trajne i privremene
 • Intervencije
 • Radnim danima, vikendom
 • REZIDENCIJANE USLUGE 24/7
  (pomoć u kući sa negom)
 • Angažovanje jedne osobe
 • Angažovanje dve osobe
 • Angažovanje tri osobe
 • BUDŽET KOJI STE SPREMNI DA ODVOJITE NA MESEČNOM NIVOU
 • Do 10.000,00 RSD
 • Do 20.000,00 RSD
 • Preko 20.000,00 RSD

(potreban Vam je savet, kontaktirajte nas)

 


Od čega zavisi cena usluge gerontodomaćice? - Agencija NANA