Organizacija

LIČNI PLAN

Uzimajući u obzir sve detalje vezane za vaše navike I stil života, kreira se plan rada naših gerontodomaćica prilagođen individualnim potrebama svakog korisnika, poštujući njegove specifične zahteve

SELEKCIJA

Na osnovu testova I intervjua koje obavi svaka osoba koja aplicira za posao u Agenciji, vrši se selekcija najpogodnije osobe za izvršavanje zadataka iz vašeg ličnog plana

UPOZNAVNJE

Lični plan I predstavljanje osobe koja će biti kod vas angažovana šalju se vama Ili osobi koja će biti potpisnik ugovora

UGOVOR

Ugovor se potpisuje sa Agencijom, jer su osobe koje angažujemo naši zaposleni I Agencija aktivno učestvuje sve vreme angažovanja. Na taj način ste oslobođeni obaveze prijavljivanja angažovanog lica kao pomoćnog kućnog osoblja, a kontrolu njihovog rada vrši Agencija, redovnim ažuriranjem vašeg plana

POVERLJIVOST PODATAKA

Svi podaci se sigurno čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka

MONITORING I EVALUACIJA

Redovnim praćenjem rada naših saradnika mi smo u toku sa svim promenama vaših potreba, koje se redovno preispituju I prilagođavaju datim okolnostima.

 


Seniori i njihove porodice - Agencija NANA