Naši uspesi

O uspehu Agencije Nana svedoče i brojne nagrade.

  • 2012 godine, NANA je nagrađena od strane Opportunity Banke: „za najbolji model ženskog preduzetništva - za uspešno, inovativno i društveno odgovorno vođenje biznisa“.
  • 2013 godine, NANA je dobila nagradu: „Cvet uspeha za najbolji model zapošljavanja“ od strane Udruženja poslovnih žena.

Na predlog EBRD, NANA se takođe priključila i novom programu mentoringa u organizaciji „Fondacije ŠeriBler“.

 


Naši uspesi - Agencija NANA