O nama

Agencija NANA S.V. je prva  licencirana  privatna organizacija socijalne zaštite za pružanje usluga pomoći u kući starijim osobama u Srbiji. Od svog osnivanja, 2008. godine, naš tim, sastavljen od stručnih radnika, koordinatora, psihologa i sertifikovanih gerontodomaćica, zalaže se da stariji dostojanstveno žive u poznatom okruženju svoga doma, što je duže moguće.

Misija Agencije NANA je da utiče na promenu načina na koji starimo, podržavajući nezavisnost, dostojanstvo i zdrave navike u svakodnevnim aktivnostima starijih.

Usluga pomoći u kući je nedovoljno razvijena u Srbiji, te značajan broj starijih dugo čeka na ove usluge. NANA nastoji da ublaži pritisak na institucije socijalne i zdravstvene zaštite. Širenjem mreže pomoći u kući, NANA pomaže boljoj pokrivenosti potreba starije populacije. Kako bismo omogućili adekvatnu pomoć što većem broju naših najstarijih sugrađana, razvili smo sistem saradnje sa lokalnim zajednicama, koje na ovaj način obezbeđuju besplatne usluge pomoći u kući. 

Za postizanje naših ciljeva, 2014. godine akreditovli smo program obuke  Posvećeni smo  stalnom obučavanju naših saradnika kako bismo održali visok standard u pružanju podrške starijoj populaciji.

Od osnivanja Agencije, više od 1 200 starijih je dobilo podršku NANE. Danas pružamo usluge u preko 400 staračkih samačkih domaćinstava.

 

 


O nama - Agencija NANA