Zašto Nana

MISIJA

NANA je posvećena unapređenju kvaliteta života I pružanju najviših nivoa podrške našim klijentima. Pažljivo slušati i razvijati njihove lične planove, kako bi što duže zadržali svoju nezavisnost I dostojanstveno živeli u poznatom okruženju, imperativ je u saradnji sa svima koji koriste naše usluge.
Naša misija je da promenimo način na koji starimo, podržavajući nezavisnost, dostojanstvo i zdrave lične navike svakog našeg korisnika.

VIZIJA

Podizanje nivoa usluga socijalne zaštite – briga o starim i nemoćnim licima, u privatnom sektoru.
Jačanje ugleda NANE u okruženju, kroz međusektorsku saradnju.
Prilagođavanje okruženja našim osnovnim ciljevima.

ZAŠTO NANA:

  •  Zato što smo licencirani da pružamo usluge pomoći u kući
  •  Zato što smo fleksibilni i naše usluge se konstantno prilagođavaju vašim potrebama
  •  Zato što je ovo lična, "jedan na jedan" podrška
  •  Zato što poboljšavate kvalitet vašeg života
  •  Zato što je NANA potpisnik ugovora sa vama i naše saradnice u naše ime ulaze u vaš dom
  •  Zato što pažljivo biramo naše saradnike (intervjui, testiranja i provera ....), primajući u radni odnos samo najbolje, bez obzira na godine
  •  Zato što, kada počne saradnja, počinje i redovni monitoring (praćenje) rada gerontodomaćice, u cilju evaluacije (procena i nadogradnje) u skladu sa vašim potrebama
  •  Zato što radimo obuku naših gerontodomaćica i osposobljavamo ih da pružaju usluge u skladu sa zakonskom regulativom, poštujući vrhunske standarde i etički kodeks Agencije
  •  Zato što svoje znanje stalno proširujemo i unapređujemo redovnim praćenjem savremenih tendecija iz ove oblasti.
 


O nama - Agencija NANA