Nega i pomoć u kući

Ponekad veliki zdravstveni problemi iziskuju pomoć stručne osobe (medicinske sestre), čije prisustvo pruža sigurnost porodici da će prepisani tretman biti pravilno sprovođen.

I pored toga što ne može da pruža medicinske usluge, kontrola pravilnog sprovođenja prepisane terapije od strane nadležnog lekara, održavanje lične higijene I u uslovima kada korisnik ne može da ustane iz kreveta, prijatno ophođenje prema svim članovima porodice, kao I pomoć u osnovnim kućnim poslovima, njeno prisustvo je velika podrška u ovom izuzetno zahtevnom periodu za celu porodicu.

Bez obzira na vokaciju, svaki saradnik Agencije je obavezan da pohađa našu osnovnu obuku za gerontodomaćice, kojom se stiču osnovne veštine komunikacije, primene etičkog kodeksa, kao I standardi rada u domovima korisnika.

SVE NAŠE USLUGE MOGU BITI:

  • Dnevne (od 7,00 – 19,00h)
  • Noćne (od 19,00 – 7,00h)
  • Rezidencijalne (24/7)
  • Trajne i privremene
  • Radnim danima, vikendom