GERONTODOMAĆICE

Pažljiv I fleksibilan sistem za sve starije I nemoćne koji žele da žive u svom domu, kao I svi mi, koliko god je to moguće.
Gerontodomaćice su osobe koje su obukom stekle veštine pružanja podrške starijim ljudima da nastave samostalan život, bez obzira na teret godina I hroničnih bolesti koje ih pritiskaju.

Podrška se sastoji u:

 • nabavci (namirnica, lekova, overavanje recepata, novina; dnevne, nedeljne, mesečne nabavke, ...)
 • pomoć pri održavanju lične higijene (pomoć pri kupanju, češljanju, pranju kose, brijanju, presvlačenju,...)
 • održavanju higijene stambenog prostora (redovno usisavanje, brisanje prašine, održavanje sanitarnog čvora, kuhinjskog prostora,..)
 • održavanju higijene odevnih predmeta (razvrstavanje za pranje u mašini, sušenje, peglanje, odlaganje; odnošenje i donošenje sa hemijskog čišćenja)
 • nameštanju posteljine (redovno nameštanje kreveta, presvlačenje posteljine, pranje u mašini za veš, peglanje, odlaganje na mesto)
 • pomoć u organizaciji prostora (sortiranje spremišta za namirnice, gardarobera, računa, fotografija,...)
 • pripremi lakih obroka (planiranje, pripremanje, posluživanje; obroci prilagođeni godinama života; dijetalna ishrana; nabavka gotovih jela; pranje posuđa)
 • organizaciji i asistenciji pri prevozu, u i van grada (hitne intervencije, redovne posete lekaru, posete prijateljima, rođacima, izleti, odlazak na banjski oporavak,...)
 • brizi o cveću i mnogo toga još na zahtev korisnika

Svi detalji vaših potreba se uzimaju u obzir za sastavljanje personalizovanog plana rada.
Koordinaciju rada gerontodomaćica vrše koordinatori Agencije, uz redovne konsultacije sa korisnicima ili srodnicima, čime se preispituje nivo podrške koji je potreban, kao i kvalitet pruženih usluga.

SVE NAŠE USLUGE MOGU BITI:

 • Dnevne (od 7,00 – 19,00h)
 • Noćne (od 19,00 – 7,00h)
 • Rezidencijalne (24/7)
 • Trajne i privremene
 • Radnim danima, vikendom