Upitnik za kandidate za gerontodomaćice

 

Osnovni podaci o kandidatu

Obrazovanje i obuke

Srednja škola:
Viša škola:
Fakultet:
Drugo:

Da li imate druge kurseve i obuke: (Napomena: Autor kursa - organizator)
Trajanje: dana
Trajanje: dana

Da li ste završili kurseve i obuke za gerontodomaćice:
 
u periodu od:
do:

Prethodno radno iskustvo

od
do

od
do

od
do

od
do

Opšte informacije o kandidatu

Da li ste pušač:
Da li konzumirate alkohol:
Da li imate alergije:
Da li imate fizičkih ograničenja:
Trenutni zdravstveni problem:
Da li ste osuđivani za krivično delo:
Da li poznajete potrebe starijih osoba (posao, porodica, komšije i sl.) :
Da li ste spremni da se suočite sa zahtevima starijih osoba:
Da li postoji nešto što niste spremni da radite kao gerontodomaćica:
Imate li kućnog ljubimca:
Da li vam smetaju tuđi ljubimci:
Da li imate hobi:
Koliku mesečnu nadoknadu (u dinarima) očekujete:

Kontakt za hitne slučajeve

 
Potvrđujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da su napred navedeni podaci tačni. Ukoliko nakon popunjavanja ovog upitnika dobijem posao, razumem da netačni ili pogrešni podaci mogu dovesti do otkaza posla

Popunjavanje traženih ličnih podataka je dobrovoljno! Popunjavanjem traženih ličnih podataka saglasni ste da se podaci prikupljaju, koriste i obrađuju isključivo u svrhu zbog koje ste ih i učinili dostupnim, tj. u svrhu potencijalnog zaposlenja u Agenciji Nana S.V. Saglasna sam da poslodavcu dostavim fotokopiju lične karte (očitanu ličnu kartu) koju poslodavac koristi isključivo radi vizuelne identifikacija prilikom odabira kandidata za zasnivanje radnog odnosa

 


Prijava za gerontodomaćice - Agencija NANA